Høgmo fjellsprenging

Om oss

Firmaet ble startet i 1991 av Even Høgmo, Søbstad AS overtok firmaet ved årsskifte 1999-2000. Navnet ble da endret til Høgmo Fjellsprenging AS. Høgmo AS,  la samtidlig ned sin virksomhet.

Høgmo Fjellsprenging AS er hel eid av Søbstad Holding AS. Siden 2000 har vi utvidet driften til litt større prosjekter, og produksjonssprenging i steinbrudd. I tillegg til det sevicearbeidet vi alltid har drevet. Vi har opparbeidet oss mye kunnskaper om fjelltyper og dens reaksjon på sprenging, spesielt i Midt Norge. Det er erfaringer vi har opparbeidet oss igjennom over 25 år i bransjen.