Høgmo fjellsprenging

Om oss

Firmaet Høgmo AS ble startet i 1991 av Even Høgmo. Søbstad AS overtok firmaet ved årsskifte 1999-2000 og navnet ble da endret til Høgmo Fjellsprenging AS. Høgmo AS  la samtidig ned sin virksomhet.

Høgmo Fjellsprenging AS er heleid av Søbstad Holding AS. Siden 2000 har vi utvidet driften til større prosjekter og produksjonssprenging i steinbrudd. I tillegg til det servicearbeidet vi alltid har drevet. Vi har opparbeidet oss solid kunnskaper om fjelltyper og dens reaksjon på sprenging, spesielt i Midt Norge. Det er erfaringer vi har opparbeidet oss igjennom over 25 år i bransjen.

HMS/ KS

For å ivareta krav til kvalitet og HMS benytter vi Blastmanager.no som er et nettbasert KS/HMS verktøy. I tillegg benytter vi MEF sitt system for å dekke alle krav til kvalitetssikring og HMS på anleggsplassen.

Miljøfyrtårn

Vi ble 08.12.2022 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk med tiltak som omhandler arbeidsmiljø, miljø og klima. Vi evaluerer våre tiltak årlig og resultatet knyttet til arbeidet med våre tiltak avgjør om forbedringer eller endringer er nødvendig. Vi har klimaregnskap og dette kan fremlegges våre kunder og samarbeidsparter på forespørsel.

Lærlinger

Vi er godkjent lærebedrift innen «Fjell- og bergverksfaget» og har pr nå 1 lærling.