Høgmo fjellsprenging

Kontakt

Daglig leder: Leif Søbstad

Telefon 918 48 225

leif@sobstad.no


Bergsprengningsleder: Jan Erlend Askjemshalten

Telefon 416 78 185

jan.erlend.askjemshalten@sobstad.no


Kontaktinfo:

Adresse: Høgmo Fjellsprengning AS, Sandmovegen 22, 7093 Tiller

Telefon: 72 89 59 59  

e-post: leif@sobstad.no
Organisasjonsnummer: NO944671668MVA 

Bank konto: 7877 05 02585

Fakturaadresse: 944671668@fakturapost.no

Ta kontakt for befaring og pristilbud. Vi kan via vårt søsterselskap
Søbstad AS tilby en total løsning for akkurat ditt byggeprosjekt.