Høgmo fjellsprenging

Kontakt

Daglig leder: Leif Søbstad

Kontakt:

Tlf 72 89 59 59  mob 91 84 82 25  e-post: leif@sobstad.no
Org nr: NO944671668MVA  Bank konto: 7877 05 02585

Fakturaadresse: 944671668@fakturapost.no

Adr:
Høgmo Fjellsprenging AS
Sandmoveien 22
7093 Tiller

Ta kontakt for BEFARING og pristilbud, vi kan via vår eier
Søbstad AS, tilby en total løsning for akkurat ditt byggeprosjekt.