Høgmo fjellsprenging

Maskinpark

Atlas T20. Hjulgående borerigg, 5 tonn

Epiroc T40. Borerigg

Cat 326. Gravemaskin med boreapplikasjon og GPS

Cat 326. Gravemaskin med boreapplikasjon og GPS

Hitachi 210. Gravemaskin med boreapplikasjon og GPS

8 stk ADR-godkjente biler

4 stk ADR-godkjente tilhengere

Kompressor 2,5 m3

Kompressor 3,5 m3

Fjellsikringsutstyr, gysepumpe, etc